5

T
r
a
d
I
s
j
o
n
e
r

Tradisjoner og markeringer

Barnehagen er også en viktig arena for overføring av tradisjoner.  Norge er et flerkulturetl samfunn, barna skal få bli kjent med forskjellige tradisjoner i samfunnet vårt,
og få et innblikk i dem som er representert i barnegruppen og det enkelte barn.  Noen tradisjoner lever sågar sitt eget liv kun i barnehager og småskole, f.eks Luciatoget og karnevalet.  Enkelte markeringer er mer verdinøytrale enn andre, som Bursdager, 17. Mai og FN dagen, andre er mer knyttet opp mot religiose høytrider.  Barna skal få lære om forskjellige kulturer og høytider som er representert i barnehagen, og den humanistiske- og kristne kulturarv er vektlagt.


                                                                                                                                                                      


Kjerneverdier  |  Virkemidler  |  Aktivitetsplan  |  Dagsrytme  |  Evaluering  

Trygghet,  omsorg  
Vi ser på trygghet og omsorg som grunnpilarene for sosial og språklig utvikling.   Barn som ikke er trygge, bruker all sin tid og energi til å finne sikkerhet.  Derfor legger vi mye vekt på å gi barna tid til å finne sin plass og være seg selv.  Vi har et spesielt fokus på dette når de er nye hos oss  (i itilvenningsfasen). Vi vil også legge vekt på faste rutiner, og en fast dagsrytme.  Små barns trygghet er den største forutsetningen for deres læring og utvikling
 

 L
e
s
e
s
t
u
n
d
e
r

1

Lesestunder

Lesestunder stimulerer til bruk av fantasi, abstrakt tenkning, språkutvikling, læring og fellesskap.

Avhengig av alder, ”leser” vi boken forskjellig.  De minste er mere avhengig av bildene for å lære inn nye begreper og benevnelser.  

Ikke alltid er målet å lese boken fra perm til perm, men læreprosessen underveis,; å reflektere over bildene eller tekstene sammen med barna.  De eldre har mange begreper på plass,  har større konsentrasjon, og kan bedre følge utviklingen i historiene.

Ved å lese den samme boken flere ganger, stimuleres hukommelsen og innlevelsen i bildene og historiene.  Derfor vil en bok være på ukeplanene over minst 2 uker, som blant annet utgangspunkt for samlingsstundene.


Vi er priviligerte som har tilholdssted rett ved markagrensen.  
Naturen byr på naturlige utfordringer for ulike barn i alle aldre.  


Vi har gjort oss en del gode erfaringer med å bruke skogen som lekeplass. Vi ser at felles lek fungerer bedre når barna leker ute, og hvor de fysiske avgrensningene er videre.

Felles naturopplevelser styrker bånd mellom barna.
Naturen er konkret, den kan tas på, luktes og sees. Dette gjør det lettere for små barn å lære seg nye begreper.Natur

N
a
t
u
r

2

Rytme, Sang og Musikk

Rytme, musikk, sang og sangleker har eksistert til alle tider, og i alle kulturer. Barnehagen er en viktig arena for overføring av disse tradisjonene.


Rytme og sang er dessuten viktig for rytme og tonefallet i utviklingen av barnas språk.  Barna elsker sang, musikk, og bevegelse til musikk -  det styrker fellesskapet og gruppefølelsen. Gjennom sang, lek og ryltme får barna et annet ”språk” å kommunisere med hverandre på. Barna har det gøy, det skaper spontanitet og kreativitet og livsutfoldelse.


Samlingsstundene vil alltid ha et innslag av sang og musikk, fredag formiddag har vi musikk og sangleker.


3

M
u
s
i
k
k


S
a
n
g

4

F
o
r
m
i
n
g

Kunst og kreativitet

6

M
a
t
l
a
g
i
n
g

Matlaging

Den varme maten som serveres i barnehagen skal være laget fra bunnen av, med gode råvarer.

Vår egen kokk, med lang erfaring fra et middelhavskjøkken, invol-
verer barna i matlagingsprosessen., Slik får barna grunnleggende kunnskap og matglede.  Mat som de har vært med å lage selv, smaker enda bedre!

Å høste urter og rips fra vår lille  kjøkkenhage, og å dra på
handletur til grønnsaksbutikken, danner kunnskap og erfaringer med deler av næringskjeden.


Mennesket er et skapende vesen, barna i særskilthet.

Lik gjennom musikk og sang, gis barna enda et ”språk” å uttrykke seg gjennom. I barnehagen vil vi hver uke ha en formingsaktivitet, tilpasset barnas alder.  

Noen  aktiviterer er avgrensede og individuelle, andre går over tid og involverer hele gruppen - prosjektarbeid.
Du er her :  Hjem >  Pedagogikk  >  Virkemidler

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print

                 Snarveier


Kontakt :    hege.plessas@brennastubben.no        |      Telefon:  47 24 53 52      |              Brennastubben 16, 1279 Oslo       |             Org.nr. 989 826 999

© Copyright 2014      All rights reserved     Brennastubben Familiebarnehage AS

Hjem

Hvem er vi ?

Pedagogikk

Opptak

Hvor er vi?

Om oss

Brukerundersøkelser

Kjerneverdier

Åpningstider / Ferie

Inneareal


Samarbeidsutvalg

Virkemidler

Levering / Henting

Uteareal


Foreldreråd

Aktivitetsplan

Helsemessige forholdSamarbeidspartnere

Dagsrytme

Klær, utstyrEierstyret

Evaluering

BetalingKontakt


Mat


Tlf

E-mail


Kart


Søk