Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ som har mål til å bygge opp et godt samarbeid mellom foreldre / foresatte, eiere, og personalet i barnehagen.


Samarbeidsutvalget skal bestå av følgende medlemmer:

 
- 1 representant fra foreldrerådet,

- 1 representant fra de ansatte og
- 1 representant fra eier.

Samtlige velges for et år av gangen. I høstesemesteret.


Barnehagens pedagogisk veileder har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget men ikke stemmerett.


Eierne foretar innkallingen til samarbeidsutvalgsmøtet. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.


Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av utvalgets leder, eller av et medlem i samarbeidsutvalget, eller av eierne.


Samarbeidsutvalget skal behandle bl.a. årsplanen for den pedagogiske virksomheten og skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.

Samarbeidsutvalget for barnehageåret 2023 - 2024 består av:  


1 representant fra foreldrerådet :  ANETT IRENE EDMAN-ARAIZA

1 representant fra de ansatte :  EVA PISPIRISKOU

1 representant fra eier :  THEODORE  PLESSAS  Du er her :  Hjem > Hvem er vi ?   > Samarbeidsutvalg


Forelderundersøkelser   |   Samarbeidsutvalg   |   Foreldreråd   |   Samarbeidspartnere   |   Eierstyret   |  Kontakt

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print

                 Snarveier


Kontakt :    hege.plessas@brennastubben.no        |      Telefon:  47 24 53 52      |              Brennastubben 16, 1279 Oslo       |             Org.nr. 989 826 999

© Copyright 2022      All rights reserved     Brennastubben Familiebarnehage AS

Hjem

Hvem er vi ?

Pedagogikk

Opptak

Hvor er vi?

Om oss

Brukerundersøkelser

Kjerneverdier

Åpningstider / Ferie

Inneareal


Samarbeidsutvalg

Virkemidler

Levering / Henting

Uteareal


Foreldreråd

Aktivitetsplan

Helsemessige forholdSamarbeidspartnere

Dagsrytme

Klær, utstyrEierstyret

Evaluering

BetalingKontakt


Mat


Tlf

E-mail


Kart


Søk