Kjerneverdier  |  Virkemidler  |  Aktivitetsplan  |  Dagsrytme  |  Evaluering  

Evaluering

Vi evaluerer de gjennomførte planene beskrevet i årsplanen, månedsbrevene og ukeplanene på hver planleggingsdag.   Ikke-taushetspliktigbelagt informasjon kommuniseres til foreldrene gjennom månedsbrevene.
Her ønsker vi dessuten å gi dere et bilde av barnas hverdag i en kortfattet, men personlig og uhøytidlig måte. 

Foreldenes tilbakemeldinger


2 halvsårs evalueringer – mer omfattende

Vi evaluerer det pedagogiske arbeidet mer omfattende to ganger i året, vanligvis i august og januar.
Hver mai måned gjennomfører vi en årlig internkontrollevaluering.

På planleggingsdagene går vi igjennom månedenes temaer, mål og aktiviteter, og evaluere hvordan gjennomføringen gikk, og om vi har oppnådd de mål vi hadde satt oss i forhold til barnegruppen og fagområdene i Rammeplanen.  Vi vil her også se på ukeplanene og dagsrytmen, og om vi må gjøre noen justeringer.


Pedagogen, assistentene og foreldrene snakker daglig sammen i en uformell setting.

De planlagte samtalene mellom personalet og foreldre, skjer ved oppstartsamtale og de to årlige foreldersamtalene.
Her samtaler vi om barnets, deres og vår opplevelse av barnas hverdag i barnehagen og eventuelt hjemme.  

Vi jobber sammen for å finne de beste mål og løsninger for hvert enkelt barn.

Foreldrenes tilbakemeldinger er viktige i våre evalueringer og planer.   

Det er mange kommunikasjonsveier å gi oss respons på, ved bringing og henting i  hverdagene, og gjennom de mer formelle kanalene som fra oppstart– og foreldresamtalene, direkte kontakt med foreldrerepresentanten, og via samarbeidsutvalgets møter (2 årlige), foruten på  foreldremøtene.  

Barnehagen deltar i Oslo Kommunes årlige brukerundersøkelse for kvalitetssikring i barnehagene, og i samarbeid med foreldrene vurderes resultatene og det gjennomføres tiltak fortløpende.


Vi er en barnehage som ønsker å være i stadig forbedring.  

Åpenhet, god kommunikasjon, tanker og ideer fra barn, foreldre og ansatte ønsker vi skal sette preg på denne
utviklingen.  

Vi trenger hverandre for at barnets beste skal være i sentrum!


Barnehagen blir formet av:

¤ overordnede retningslinjer

¤ visjoner fra eierne, pedagogisk veileder og assistenter

¤ barnegruppen

                                                   ¤ en god og åpen dialog med foreldrene

 Du er her :  Hjem >  Pedagogikk  >  Evaluering

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print

                 Snarveier


Kontakt :    hege.plessas@brennastubben.no        |      Telefon:  47 24 53 52      |              Brennastubben 16, 1279 Oslo       |             Org.nr. 989 826 999

© Copyright 2022      All rights reserved     Brennastubben Familiebarnehage AS

Hjem

Hvem er vi ?

Pedagogikk

Opptak

Hvor er vi?

Om oss

Brukerundersøkelser

Kjerneverdier

Åpningstider / Ferie

Inneareal


Samarbeidsutvalg

Virkemidler

Levering / Henting

Uteareal


Foreldreråd

Aktivitetsplan

Helsemessige forholdSamarbeidspartnere

Dagsrytme

Klær, utstyrEierstyret

Evaluering

BetalingKontakt


Mat


Tlf

E-mail


Kart


Søk