Pedagogikk

Barnet er en selvstendig individ med selvbestemmelses rett, og ikke bare en del av gruppe Les mer

                 Snarveier


Kontakt :    hege.plessas@brennastubben.no        |      Telefon:  47 24 53 52      |              Brennastubben 16, 1279 Oslo       |             Org.nr. 989 826 999

© Copyright 2014      All rights reserved     Brennastubben Familiebarnehage AS

Hjem

Hvem er vi ?

Pedagogikk

Opptak

Hvor er vi?

Om oss

Brukerundersøkelser

Kjerneverdier

Åpningstider / Ferie

Inneareal


Samarbeidsutvalg

Virkemidler

Levering / Henting

Uteareal


Foreldreråd

Aktivitetsplan

Helsemessige forholdSamarbeidspartnere

Dagsrytme

Klær, utstyrEierstyret

Evaluering

BetalingKontakt


Mat


Tlf

E-mail


Kart


Søk


Velkommen til oss

Brennastubben FamilieBarnehage startet i juli 2006 med det mål å gi et forsvarlig pedagogisk omsorgs- og tilsynstilbud til barn. Siden etableringen ønsket vi å skape et lite men profesjonelle miljø. Vi har valgt å være en ”barnehage” men med ”familiære” omgivelser og ”nære relasjoner”  til foreldrene og barna.  Barnehagen er lokalisert i Brennastubben 16 på Brenna, Oslo, og nærområdet består av villastrøk og marka.

På lik linje med andre kommunale og private barnehager, gir barnehageloven familiebarnehager lovpålagte krav til eiere, pedagoger og ansatte for å sikre et forsvarlig omsorgs- og pedagogisk tilbud. Rammeplanen er mer spesifikk og konkret, og skal gi informasjon til foreldre om hva de kan forvente av barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. For å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er barnehagens innhold, i henhold til rammeplanen, delt inn i 7 fagområder som er sentrale for opplevelse, utforsking og læring. Disse er: Kommunikasjon, språk og test; Kropp, bevegelse og helse; Kunst, kultur og kreativitet; Natur, miljø og teknikk; Etikk, religion og filosofi; Nærmiljø og samfunn; Antall, rom og form.

 
            Foruten disse overordnede retningslinjene, har vi valgt å legge mest vekt på to områder
vi synes er spesielt viktig for barna i aldersgruppe 0 -6.  Noe av det viktigste barna skal få lære i barnehagen, er  sosial kompetanse og det å lære å skape vennskap via lek og aktiviteter ute i naturen.

Språkutvikling er et annet overordnet mål.


Vi ønsker å gi barna muligheter til å ta i bruk alle sansene sine, og ta aktivt del i sin egen læring. Vi ønsker også å formidle ulike sider ved den norske kulturarv.  Disse vil vi oppnå ved å ta i bruk ressursene i personalgruppen og i vårt nærmiljø .


Innblikk i hverdagen ...
Et lite men profesjonell miljø

Ved å være en lite barnegruppe som periodevis deles ytterligere i to små barnegrupper med få barn å forholde
oss til, gir fordeler som:sandkassa eventyrrom

Sandkassa

Eventyrrom

Lekestua

Brennastubben Familiebarnehage lokaler


Saker av interesse