Du er her :  Hjem > Hvem er vi ?   > Foreldreråd


Foreldreråd

Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen .


Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen.

Foreldrerådet velger 1 representant m/ varamann til samarbeidsutvalget for ett barnehage år av gangen. Pedagogisk veileder og eier er faste representanter.


Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.


Ved avstemming i foreldrerådet gis én stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.
Saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet skal forelegges for eierstyret.
Foreldreundersøkelser  |   Samarbeidsutvalg   |   Foreldreråd   |   Samarbeidspartnere   |   Eierstyret   |  Kontakt

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print

                 Snarveier


Kontakt :    hege.plessas@brennastubben.no        |      Telefon:  47 24 53 52      |              Brennastubben 16, 1279 Oslo       |             Org.nr. 989 826 999

© Copyright 2022      All rights reserved     Brennastubben Familiebarnehage AS

Hjem

Hvem er vi ?

Pedagogikk

Opptak

Hvor er vi?

Om oss

Brukerundersøkelser

Kjerneverdier

Åpningstider / Ferie

Inneareal


Samarbeidsutvalg

Virkemidler

Levering / Henting

Uteareal


Foreldreråd

Aktivitetsplan

Helsemessige forholdSamarbeidspartnere

Dagsrytme

Klær, utstyrEierstyret

Evaluering

BetalingKontakt


Mat


Tlf

E-mail


Kart


Søk