Du er her :  Hjem > Hvem er vi ?   > Eierstyret


Eierstyret

Eierstyret er økonomisk ansvarlig for selskapet og skal være et kontrollorgan for selskapet/barnehagen.

Eierstyret fungerer som barnehagens øverste organ mellom generalforsamlingene og representerer selskapet utad. Saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet, skal forelegges for eierstyret.

Eierstyret skal bestå av 2-4 medlemmer.

Eierstyret kan gi styremedlemmer, barnehagens pedagogiske eller selskapets daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Eierstyret velges av generalforsamlingen. Eierstyret har fullmakt til å meddele prokura.


Foreldreundersøkelser  |   Samarbeidsutvalg   |   Foreldreråd   |   Samarbeidspartnere   |   Eierstyret   |  Kontakt

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print

                 Snarveier


Kontakt :    hege.plessas@brennastubben.no        |      Telefon:  47 24 53 52      |              Brennastubben 16, 1279 Oslo       |             Org.nr. 989 826 999

© Copyright 2022      All rights reserved     Brennastubben Familiebarnehage AS

Hjem

Hvem er vi ?

Pedagogikk

Opptak

Hvor er vi?

Om oss

Brukerundersøkelser

Kjerneverdier

Åpningstider / Ferie

Inneareal


Samarbeidsutvalg

Virkemidler

Levering / Henting

Uteareal


Foreldreråd

Aktivitetsplan

Helsemessige forholdSamarbeidspartnere

Dagsrytme

Klær, utstyrEierstyret

Evaluering

BetalingKontakt


Mat


Tlf

E-mail


Kart


Søk