Du er her :  Hjem > Opptak > Betaling


Åpningstider/Ferie  |  Levering/Henting  |  Helsemessige Forhold  |  Klær/utstyr  |  Betaling  |  Mat

BetalingNår foreldrene har akseptert en plass, skal et depositum tilsvarende 1 måneds betaling betales inn, innen en uke, ellers blir plassen tilbudt en annen søker. Depositumet går inn som betaling den siste måneden barnet er barnehagen.

Den årlige oppholdsbetalingen som betales av foreldrene/foresatte fordeles over 11 måneder, og innbetales forskuddsvis den 1. i hver måned. Juli måned er betalingsfri. I tilegg kommer en fast månedlig betaling for kost.

Søskenmoderasjon og inntektsgradert oppholdsbetaling gis i henhold til enhver tids gjeldende bestemmelser i Oslo kommune.


Ved fravær må oppholdskontingent uansett betales.


Ved mer enn 30 dagers overskridelse av fristen blir depositum benyttet, og etter 14 dager etter skriftlig på krav, har styret rett til å si opp plassen med umiddelbar virkning.

Eierstyret fastsetter oppholdsbetalings og kostbetalings størrelse for hvert år. For unntak fra maksimalt grensen kreves det samtykke fra barnehagens foreldreråd.

Kostholdsbetaling er f.o.m. 01.03.19 kr. 440 pr. måned.

Saker av interesse

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInShare via e-mailPrint

                 Snarveier


Kontakt :    hege.plessas@brennastubben.no        |      Telefon:  47 24 53 52      |              Brennastubben 16, 1279 Oslo       |             Org.nr. 989 826 999

© Copyright 2022      All rights reserved     Brennastubben Familiebarnehage AS

Hjem

Hvem er vi ?

Pedagogikk

Opptak

Hvor er vi?

Om oss

Brukerundersøkelser

Kjerneverdier

Åpningstider / Ferie

Inneareal


Samarbeidsutvalg

Virkemidler

Levering / Henting

Uteareal


Foreldreråd

Aktivitetsplan

Helsemessige forholdSamarbeidspartnere

Dagsrytme

Klær, utstyrEierstyret

Evaluering

BetalingKontakt


Mat


Tlf

E-mail


Kart


Søk