Norsk barnehagentradisjon er preget av en såkalt LLO filosofi;
Lek LæringOmsorg.
Grunnlaget er alltid omsorg - et barn som er utrygt vil ikke slippe seg løs i leken.  Leken er barnas utrrykksmåte og arenaen for utvikling av motoriske og emosjonelle ferdigheter.  Den beste læring skjer på barns premisser - i en lystbetont lek, i en atmosfære preget av engasjement og humor, ikke autoritær og prestasjonsorientert.Kjerneverdier  |  Virkemidler  |  Aktivitetsplan  |  Dagsrytme  |  Evaluering  

Vårt ønske er å kombinere

Essensen fra rammeplan for barnehage
MED
barnas interesser og særpreg

Aktivitetsplan  2023 - 2024

Aktivitetsplan 2023- 2024


Overordnet mål er å ha ”engasjerende og inkluderende utelek for alle - lite- enkelt - artig”, og det følgende skal prege vår aktiviteter og vår hverdag i løpet av 2023 - 2024:
 

Aktivitetsplanen er en del av Årsplanen, som en kalender i papirutgave.   Her har vi trukket opp de store linjene innen fagområdene og månedens temaer, samt avmerket viktige datoer, eksempelvis  foreldremøter, utflukter, og lignende.


I månedsbrevene reflekterer vi litt om måneden som gikk, men mest fokus på hvilke -utdypende planer vi har for måneden som kommer, om månedens tema, hvilke nye sanger, rim og regler vi introduserer for barna.  Her nevner vi også viktige datoer.   Månedsbrevene skal sendes ut i begynnelsen av hver måned, både som papirutgave på barnas plasser, og på mail.


Ukeplanene er det fordelaktig lett tilgjengelig hjemme.  Her kommer de aktuelle planene for uken.  
Av ulike grunner kan og må planer endres eller forskyves.  Derfor er ukeplanene de mest presise og detaljerte.  Alt som skjer, både for barn, foreldre og mellom de ansatte, vil stå oppført i ukeplanene.                                                                                                                                                                                      Du er her :  Hjem >  Pedagogikk  >  Aktivitetsplan


Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share via e-mail Print

                 Snarveier


Kontakt :    hege.plessas@brennastubben.no        |      Telefon:  47 24 53 52      |              Brennastubben 16, 1279 Oslo       |             Org.nr. 989 826 999

© Copyright 2022      All rights reserved     Brennastubben Familiebarnehage AS

Hjem

Hvem er vi ?

Pedagogikk

Opptak

Hvor er vi?

Om oss

Brukerundersøkelser

Kjerneverdier

Åpningstider / Ferie

Inneareal


Samarbeidsutvalg

Virkemidler

Levering / Henting

Uteareal


Foreldreråd

Aktivitetsplan

Helsemessige forholdSamarbeidspartnere

Dagsrytme

Klær, utstyrEierstyret

Evaluering

BetalingKontakt


Mat


Tlf

E-mail


Kart


Søk